Työtilojen valaistusratkaisut

Kirkasta henkilöstösi työpäivää

Useat tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, kuinka suuri vaikutus valolla on ihmiseen, ja nykyiset työpaikan valaistusta koskevat standardit heijastelevat näitä havaintoja. OSRAM:n ihmiskeskeisen valaistustekniikan avulla voi parantaa henkilöstön motivaatiota, tukea positiivisen asenteen ja tunnelman luomista sekä lisätä tuottavuutta ja henkilöstön työtyytyväisyyttä.

Tietokoneasemat

Helpotusta silmille

Nykyään monet työtehtävät, jotka aiemmin olivat luonteeltaan pääosin manuaalisia tai fyysisiä, tehdään tietokoneilla; kuten ladonta, tekninen suunnittelu tai asiakaspalvelu. Tietokoneella työskentely on erityisen rasittavaa silmille. Erinomainen yleisvalaistus sekä heijastamaton, ergonomisten standardien mukainen työpistevalaistus auttavat ehkäisemään työperäisiä terveysongelmia. Bioaktiiviset valaisimet, joissa on tasapainoiset värilämpötilat, sekä epäsuora valonjako, varmistavat että henkilöstö voi hyvin ja suoriutuu hyvin työstään koko päivän ajan.

Yksittäiset työpisteet tai tiimityöalueet

Joustavuutta ja taloudellisuutta jokaiseen työtilanteeseen

Tilannetietoisuus. Keskittyminen. Luovuus. Ihmisen aivosolut vain yksinkertaisesti toimivat tehokkaammin silloin, kun valo on korkealaatuista. Toimistosuunnittelijat ovat jo pitkään tunnistaneet tarpeen luoda kutsuvia, miellyttäviä ja avoimia työtiloja, jotka kasvattavat tuottavuutta ja edistävät viestintää ja tiimihenkeä. Nykyaikaisessa työympäristössä, jossa eri tyyppiset hankkeet voivat vaatia työskentelyalueiden toistuvaa uudelleenjärjestelyä, hyvin valittu yhdistelmä tasaisesti jakautuvaa, pystysuuntaista yleis​​valaistusta ja joustavaa työpistevalaistusta jättää kaikki vaihtoehdot avoimiksi. Lisäksi edistykselliset valonohjausjärjestelmät tarjoavat useita tapoja säästää energiaa ja tuoda valoa vain sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan tuottavuuden ja mukavuuden lisäämiseksi.

Monikäyttöiset työskentelyalueet

Muunneltava valaistus

Istuma-alue spontaania keskustelua varten, tiimityötila, laboratorio tai suunnitteluhuone, kirjasto, viestintä- tai taukotila, vastaanottotiski integroituna avoimeen toimistotilaan ‒ moderneissa yrityksissä on lukemattomia erilaisia työtiloja ja kullakin niistä on omat valaistustarpeensa. OSRAM Lighting Solutionsin edistyksellisten valaistusratkaisujen avulla voidaan luoda työskentelyolosuhteet, joissa työntekijät yltävät parhaisiin työsuorituksiinsa. Kun käytössä on dynaamisia järjestelmiä, jotka yhdistävät päivänvaloa keinovalaistukseen jäljitellen luonnollisen valon muutoksia päivän kuluessa ihmisen luonnollisen biorytmin tukemiseksi ja himmentävät valot, kun huoneessa ei ole ketään, saat käyttöösi parhaat puolet molemmista maailmoista: tyytyväisen ja erittäin motivoituneen henkilökunnan sekä korkean kustannustehokkuuden.

Tietokoneasemia koskevat standardit

Ylittää voimassa olevat normit ja toimii vertailukohtana muille

Tietokoneasemiin ja muihin toimistotiloihin sovelletaan sisätyötiloja koskevaa eurooppalaista SFS-EN 12464-1 -standardia. Standardi sisältää määritelmät tehtäväkohtaisista valaistustasoista ja heijastusominaisuuksista, häikäisynestosta, valovirran tiheydestä, valonjaosta, valon tulokulmista, värilämpötiloista ja värintoistosta. OSRAM Lighting Solutions toimittaa toimisto- ja työasemavalaistusratkaisuja, jotka täyttävät - ja jopa ylittävät - sekä tämän standardin määräykset että eri ammatti- ja toimialajärjestöjen asettamat voimassaolevat vaatimukset. Lisäksi OSRAM Lighting Solutionsin toimistorakennuksiin suunniteltu valaistusteknologia on saanut lukuisia palkintoja sekä useita kansallisia ja kansainvälisiä vapaaehtoisin perustein myönnettyjä energiatehokkuustodistuksia.

Valaistustasot

Ratkaisevat tekijät

On olemassa kahden tyyppistä toimisto- ja työtilavalaistusta: tilan yleisvalaistus, joka luo tasaisesti jakautuvaa valoa kaikkialle suorien ja epäsuorien valonlähteiden avulla - päivänvalo mukaan lukien - sekä yksittäisiä, työpistekohtaisia ratkaisuja pysyviä toimistojärjestelyjä varten, jotka ovat erityisen tehokkaita ja kunkin työtarpeen mukaisia. Jotta halutut vaikutukset ihmisen hyvinvointiin, tilannetietoisuuteen ja henkiseen suorituskykyyn olisivat saavutettavissa, valittujen valonlähteiden on taattava riittävä valaistustaso, valonjako ja valovoima sekä oikea värilämpötila. Esimerkiksi keittiö- ja kahvilakäyttöön OSRAM Lighting Solutions suosittelee 200 lx, luku- ja vastaanottoalueille 300 lx sekä kokous- ja työtiloihin 500 lx.

Häikäisynesto

Miellyttävää kirkkautta

Valonlähteiden häikäisynesto on keskeinen tekijä, joka jokaisen valaistussuunnittelijan tulee ottaa huomioon, etenkin työympäristöjen valaistusta suunniteltaessa. Häikäisevän vaikutuksen estämiseen on käytettävissä useita erilaisia ​​teknisiä ratkaisuja: suojukset ja varjostimet, kennosäleiköt tai prismoitettu optiikka. Sitecon valonohjaus- ja mikrolinssitekniikka takaa suuren häikäisemättömän valotehon ohjaamalla valon suoraan pöydän pintaan ehkäisten ylimääräisiä heijastuksia ja häikäisyä. Samalla se saa valaistut pinnat näyttämään tasaisesti ja kirkkaasti valaistuilta, esteettisesti miellyttävällä tavalla.

SITECO says goodbye to the OSRAM website. You are also welcome to visit us today on our own SITECO website.