Yksilöllisiä valaistusratkaisuja toimistoympäristöihin ihmiskeskeisten valaistuskonseptien (Human Centric Lighting, HCL) avulla

Ihmiskeskeinen valaistus nivoutuu yhteen valon, ilmaston ja tilan vuorovaikutuksen kanssa vastatakseen ihmisten yksilöllisiä tarpeita kussakin ympäristössä.

Tästä syystä HCL-järjestelmät ovat erityisen tärkeitä, kun toimistot muuttuvat ”elinympäristö” -tyyppisiksi. Erityisten tehtävien ja toimintojen mukaisesti suunniteltu toimistotilojen ja -työpisteiden valaistus edistää todistetusti luovuutta ja tuottavuutta. Hyvissä visuaalisissa olosuhteissa on helpompi keskittyä, ja miellyttäviksi koetuissa elinympäristöissä ja valaistusilmapiirissä ihmiset myös tuntevat voivansa paremmin ja heidän motivaatiotasonsa on korkeampi.

Ammattikäyttöön tarkoitettua toimistovalaistusta koskevista vähimmäisvaatimuksista on annettu selkeät säännökset. Esimerkiksi Euroopassa sovelletaan standardia SFS-EN 12464-1. Erilaiset laatuvaatimukset koskien mm. valaistusvoimakkuutta, valon tasaisuutta, häikäisyn estoa ja kontrastia määrittelevät valon laadun.

Yleisesti ottaen sääntö on seuraavaa: tarvitaan oikeanlaista valoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tämä tukee luonnollista biologista rytmiämme ja lisää siten hyvinvointiamme ja parantaa suorituskykyämme.

OSRAM Lighting Solutionsin innovatiiviset ihmiskeskeiset valaistussovellukset toimivat sekä keino- että luonnonvalon kanssa tai näiden molempien älykkäinä yhdistelminä. Seuraava sääntö pätee: luonnonvalo on paras valo. HCL-keinovalokonseptimme noudattavat tätä sääntöä niin pitkälle kuin mahdollista.

Valo on yksilöllistä

Moderni toimistovalaistus –
ihminen kaiken keskipisteenä

Lataa esite täältä

Dynaaminen valo tekee vaikutuksen


Dynaaminen valaistus toivottaa vierailijat ja henkilökunnan lämpimästi tervetulleeksi ja auttaa liikkumaan tiloissa helpommin ja nopeammin.

Lisätietoa dynaamisesta valosta

SITECO says goodbye to the OSRAM website. You are also welcome to visit us today on our own SITECO website.