Valaistus teollisuuden menestystekijänä

Oikeanlainen valaistus lisää työturvallisuutta ja työssäviihtymistä - parantaen samalla yrityksen kilpailukykyä

Varastointi- ja tuotantotiloista toimistotiloihin sekä pysäköintialueisiin. Teollisuuskiinteistön alueella on suuri määrä erilaisia toimintoja ja tilaratkaisuja. Nämä toiminnot ja tilaratkaisut ovat kytköksissä ihmiseen sekä hänen hyvinvointiinsa ja työssäsuoriutumiseensa. Ja niihin vaikuttaa huomattavissa määrin yksi tekijä: valo.

Oikeanlainen valo oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan on yksi tärkeimmistä teollisuuden menestystekijöistä. Kattavalla teollisuusvalaisinten valikoimallaan OSRAM Lighting Solutions tarjoaa valaistusratkaisuja teollisen sektorin kaikkiin valaistustarpeisiin: yksittäisiä valaisimia ja kokonaisvaltaisia "avaimet käteen" -valaistusratkaisuja - ja valoa, joka on menestystekijä.

Ihmiset kuluttavat 90% ajastaan sisätiloissa, usein keinovalossa.
80% kaikesta tiedon havainnoinnista tapahtuu silmiemme kautta.
Jopa 70% logistiikkahallien sähköenergiakustannuksista voi aiheutua valosta.

Lataa esite tästä.

Teollisuus-esite

#Motivaatiota

käyttäjäystävällisen
valaistuksen
avulla

Motivaatio menestystekijänä.
Hanki kilpailuetua.

Lisääntynyt valotehokkuus johtaa siihen että työntekijät voivat työskennellä keskittyneemmin, eivät väsy niin nopeasti, tekevät vähemmän virheitä ja huomaavat virheensä herkemmin. Hyvinvoiva ja jaksava työntekijä on siis myös yritykselle tuottoisampi. Näin valon avulla saavutetusta motivaatiosta tulee yrityksen tärkeä voimavara ja kilpailuetu. Juuri tämä on Ihmiskeskeisten valaistuskonseptien (HCL) tavoite: valaistusolosuhteita parantamalla pyritään lisäämään työhyvinvointia, motivaatiota ja työn tuottavuutta.

Ihmiskeskeisen valaistuksen piirteitä::

 • Parantunut tuottavuus
 • Vuorokausirytmi
 • Hyvinvoinnin lisääntyminen
 • Näöntarkkuus
 • Energiansäästöt

Sovellukset

 • Autoteollisuus
 • Sähkö- ja metalliteollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Kuljetusteollisuus
 • Puuteollisuus

Valon oikea tulokulma on tärkeää

#Turvallisuutta

huippuluokan
valaistusjärjestelmien
avulla

Turvallisuus menestystekijänä. Työskentele turvallisesti optimaalisen valaistuksen ansiosta.

Työturvallisuus on edelleen haaste koko teollisuudelle. Valaistus tarjoaa valtavia mahdollisuuksia turvallisuuden lisäämiseen ja työtapaturmien vähentämiseen. "Valaistuslaitteiston" toiminnallinen turvallisuus on tässä tärkeässä roolissa. Teollisuuden valaistusratkaisujen on oltava toiminnaltaan luotettavia ja pitkäikäisiä. Valaisinten on kestettävä vaativia olosuhteita, kuten mekaanista kuormitusta, erilaisia ympäristön lämpötiloja, pölyä ja kosteutta, sekä kemiallista altistumista.

Optimaalinen valo on turvallisuuden tae. Näkyvyys varastotiloissa voi esimerkiksi olla usein rajoittunutta kapeiden käytävien ja korkeiden hyllyjen takia. Tällöin yhtenäinen, häikäisemätön valaistus ja korkea pystysuuntainen valo ovat ensisijaisen tärkeitä.

Valaisimen turvallisuusaspekteja

 • Ympäristön lämpötila ja valaisimen käyttöikä
 • Kemiallinen resistanssi
 • Tulipaloille alttiiden alueiden huomiointi
 • Suojausluokka
 • Iskunkestävyys
 • Optimaalinen kiusahäikäisy
 • Pystysuuntainen valo

Sovellukset:

 • Varastot
 • Logistiikka-alueet
 • Jäähdytysalueet

#Kannattavuutta

tehokkaiden
valaistusasennusten
avulla

Kannattavuus menestystekijänä. Valaistuksen päivitys LED-teknologiaan.

LED-teknologia parantaa huomattavasti energiatehokkuutta suurissa parkkihalleissa ja pysäköintialueilla, joissa on useita valaistuspisteitä. Tämä tarkoittaa lyhyempiä takaisinmaksuaikoja ja huomattavasti alhaisempia käyttökustannuksia. LED-teknologia takaa myös laadukkaamman valon: suurempi pystysuuntainen ja sylinterimäinen valaistus mahdollistaa paremman havainnoinnin. Päivitys LED-valaistukseen maksaa itsensä takaisin tyypillisimmillään vain kahden - kolmen vuoden kuluessa tarjoten huomattavia lisäetuja, kuten parannetun turvallisuuden ja optimaalisen ylläpidon.

Kannattavuutta voidaan lisätä käyttämällä tunnistinpohjaisia järjestelmiä. Ne kasvattavat energiansäästömahdollisuuksia valaistuksen aktivoituessa vain tarvittaessa - silloin kun parkkihallissa on liikettä.

Sovellukset:

 • Julkiset ja työpaikkakohtaiset parkkihallit ja pysäköintialueet
 • Ajoväylät, kävelytiet
 • Kassa-alueet, lähestymis- ja poistumisalueet

#Verkostoitumista

älykkään
valonohjauksen
avulla

Verkostoituminen menestystekijänä.
Älykästä ohjausta - parempaa tehokkuutta.

Tunnistinteknologia on yhä tärkeämpää. Tämä teknologia ei kuitenkaan yksin riitä tuottamaan energiansäästöjä. Korkealaatuisten tunnistimien lisäksi tarvitaan ammattimaista valonohjausteknologiaa sekä niihin yhteensopivia valaisimia.

Yksilöllistä käyttöä yksinkertaisella toiminnalla: tehokas valonohjaus on perusta alhaisille käyttökustannuksille ja laadukkaalle valolle. Järjestelmän komponentit mahdollistavat lisäksi yksinkertaisen kokoonpanon ilman merkittävää ohjelmointia.

Sovellukset:

 • Tuotanto
 • Varastointi/logistiikka
 • Parkkihallit
 • Toimistot

Älykkään tehtaan uusi selkäranka on syntymässä.

Valonohjausjärjestelmä kattaa valaistuksen ohjauksen, tehokkaan energianhallinnan ja kaikkien asiaankuuluvien kohteiden - ohjauselementtien, ohjausyksikköjen, päivänvalon ja liiketunnistimien sekä LED-valaisimien elektronisten liitäntälaitteiden - verkottamisen. Tuloksena on optimoidut käyttökustannukset ja järjestelmän tilan reaaliaikainen seuranta.

OSRAM ja sen kumppanit tarjoavat erilaisia älykkäitä valonohjausjärjestelmiä, jotka vastaavat yksilöllisiä tarpeitasi. Yhteistyössä älykkään tehtaan kumppaneiden kanssa on jo kehitetty ratkaisuja - esimerkiksi digitaalista tiedonhallintaa, ennakoivaa ylläpitoa, pilvi-integraatioita ja paljon muuta.

Valoa joka paikkaan

Teollisuuden valaistus tuotteissamme

Teollisuusvalaisimet

Syväsäteilijät, kosteudenkestävät valaisimet, kiskovalaisinjärjestelmät..Tutustu teollisuusvalaisinten kattavaan valikoimaamme.

Paina täältä

Parempaa näkyvyyttä ja turvallista liikkumista

Nykyaikaista valaistusta parkkihalleihin ja pysäköintialueille

Olipa kyseessä julkiset tai yritysten käytössä olevat monikerroksiset pysäköintitilat, ostoskeskukset, konserttisalit, urheiluareenat, juna-asemat tai lentokentät, pysäköintihallit ja parkkipaikat keventävät kaupunkien infrastruktuuria, lyhentävät reittejä ja luovat ympärillemme tilaa. Samalla ne myös helpottavat työ- ja vapaa-aikaamme.

Tutustu parkkihallien ja pysäköintialueiden valaistusratkaisuihimme

Valaistuspalvelut

Miten voimme olla avuksi projektissasi?

Kokonaisratkaisujen toimittajana tuemme sinua kattavalla palveluvalikoimallamme. Tuotekehityksestä, konsultoinnista ja suunnittelusta aina ohjelmointiin, asennukseen ja ylläpitoon.

Tutustu valaistuspalveluihimme

SITECO says goodbye to the OSRAM website. You are also welcome to visit us today on our own SITECO website.