Kaupunkialueiden älykäs valaistus

Kaupunkialueiden älykäs valaistus

Valittavana kolme tehopakettia

Älykkäät ohjaustoiminnot ovat kiinteä osa kaikkia Sitecon ulkovalaisimia. Älykäs LED-käyttöelektroniikka mahdollistaa LED-valaisimien tehokkuuspotentiaalin optimaalisen käytön. Ohjaustoiminnot hyödyntävät LED-valon edistyksellistä ominaisuutta, joka vähentää valovirtausta ilman häviöitä ja näin kasvattaa energia- ja kustannussäästöjä. Siteco-ulkovalaisimien ohjaustoiminnot on ryhmitelty kolmeen eri palvelupakettiin: "Basic", "Plus" ja "Premium". Valovirta-arvot voidaan joko määrittää tehdasasetuksissa ("Basic"-versio), valaisinkohtaisesti käyttämällä Siteco Service box -huoltopaneelia ("Plus"-versio), tai keskitetysti Street Light Control -järjestelmän ("Premium"-versio) kautta. Plus- ja Premium-paketit tarjoavat laajimman valikoiman tehokkaita, yksilöllisiä LED-valaisinohjaustoimintoja.

Sinun etusi

Älykästä valaistusta - kolmella tavalla

Lue lisää Basic-, Plus- ja Premium-palvelupaketeistamme. Basic-paketti on integroitu jokaiseen valaisimeen, Plus- ja Premium-palvelupaketit puolestaan voidaan parametroida yksilöllisemmin. Seuraavat kaaviot antavat yleiskuvan vakiotoiminnoista, tehokkuudesta, viestinnästä ja datanhallintapalveluista:

Basic-paketti

Basic – valaisimen valovirta on mahdollista säätää 50 %:iin toisella vaihejohtimella. Säätötaso on vakio, eikä sitä voida muuttaa. Jokaiseen valaisimeen kuuluu kiinteänä osana ylikuumenemissuoja. LumIdent-tiedonhallintatyökalu voidaan liittää kaikkiin Basic-valaisimiin, mikä helpottaa varaosien hallintaa.

Plus-paketti

OSRAM Plus -valaisimet tekevät valaistuksestasi älykkäämpää. Yksittäinen himmennysprofiili voidaan esiasettaa pylvääseen ja valaisimen valovirtaa voidaan säätää toisella vaihejohtimella. Ohjelmointi tapahtuu Siteco Service Box -laitteella ja Service Box Tool -ohjelmalla.

Lisätoiminnot:

  • Valovirran pysyvyys koko valaisimen käyttöiän ajan
  • Himmennys ilman ulkoista ohjaussignaalia: integroitu, tehdasasennettava ja ohjelmoitava ajastin asteittaiselle valovirran pienennykselle. Vaihtoehtoinen valovirran pienennys 230 V: n jännitteensäätimen kautta
  • Voidaan integroida pyynnöstä olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin digitaalisen liitännän kautta ja keskitetysti ohjauskeskuksen kautta.

Ohjelmiston ansiosta valaistusjärjestelmän skaalautuvuus on äärimmäisen yksinkertaista. Se mahdollistaa esimerkiksi valaisinten tarvepohjaisen ryhmittelyn, valaisinten analysointitietoihin perustuvien huolto-vaatimusten täsmällisen suunnittelun sekä virheiden automaattisen raportoinnin. Analyysitoiminto tarjoaa erinomaisen läpinäkyvyyden ja hallinnan: se tallentaa automaattisesti kaikkien järjestelmän komponenttien tiedot ja luo arvioita ja kaavioita näiden tietojen perusteella. Laajennettavuuden ansiosta valaistuksen ohjausjärjestelmä tarjoaa monenlaisia integrointivaihtoehtoja tunnistimille ja muille komponenteille.

Service Box ja LumIdent-sovellus

Kaikissa Sitecon ulkovalaisimissa, jotka on varustettu Plus-palvelupaketilla, käyttöelektroniikka voidaan konfiguroida käyttämällä Siteco Service Boxia ja LumIdent-sovellusta. Aika- ja himmennysarvot voidaan asettaa eri valaistusasteille. Asennettu valaisin voidaan konfiguroida suoraan pylvään kaapeliliitäntäkoteloon käyttämällä Y-kaapelia, Siteco Service Box -konfigurointiliitäntää ja LumIdent-sovellusta. Parametrit voidaan asettaa myös etukäteen, ennen kuin valaisin on asennettu. Kutakin valaisinta koskevat parametrit voidaan määritellä erikseen ja tallentaa valaisimeen, mikä takaa kaikkien valaisinten yhtenäisen ja nopean konfiguroinnin halutulla tieosuudella. Asetukset voidaan tallentaa, jakaa muiden asentajien kanssa ja siirtää lisävalaisimiin milloin tahansa käyttämällä LumIdent-sovellusta yhdessä Service boxin kanssa. Tiedot lähetetään älypuhelimen LumIdent-sovelluksella Siteco Service boxiin, josta ne välitetään valaisimeen Y-kaapelin kautta. Tämä prosessi voidaan helposti toistaa muissa valaisimissa.

Premium-paketti

Street Light Control mahdollistaa ulkovalaistuksen täysin integroidun, verkotetun hallinnan - yksittäisten valaisimien säätelystä ja valvonnasta tuhansien eri valopisteiden hallintaan. Street Light Control vähentää energiankulutusta, hiilidioksidipäästöjä ja valosaasteen määrää laiminlyömättä tarvepohjaisen valaistuksen joustavuutta. Järjestelmän keskeinen elementti on sen innovatiivinen alusta, jolla koko valaistusjärjestelmää voidaan jatkuvasti ohjata ja seurata Powerline- tai radioviestinnän avulla.

Street Light Control on avoin, kattava ja laajennettava Smart City -järjestelmä. Se on keskeinen alusta, johon kaikki tieto kerätään käyttäjien saataville. Koko järjestelmä on selkeästi jäsennelty ja sitä voidaan ohjata, hallita ja analysoida keskitetysti. Käyttäjällä on valittavanaan runsaasti eri vaihtoehtoja valaistusjärjestelmän valvomiseksi ja hallitsemiseksi. Järjestelmän avulla on mahdollista määritellä kokonaisten valaistusryhmien tai yksittäisten valopisteiden kytkentäajankohdat ja määrittää myös poikkeusasetuksia huoltotoimenpiteitä tai juhlapäiviä varten. Järjestelmä mahdollistaa lisäksi yksittäisten valaisinten yksilöllisen hallinnan.

Ohjelmisto tekee koko valaistusjärjestelmästä helposti skaalautuvan ja laajennettavan: se esimerkiksi mahdollistaa valaisimien ryhmittelyn erityisvaatimusten mukaisesti, huoltotöiden yksityiskohtaisen suunnittelun (pohjautuen valaisimen tuottamaan analyysitietoon) ja virheiden automaattiseen raportointiin. Analyysitoiminto tarjoaa erinomaisen läpinäkyvyyden ja hallinnan: se kerää automaattisesti kaikkien järjestelmän komponenttien tiedot ja käyttää niitä pohjana erilaisten arviointien ja kaavioiden tekemisessä. Laajennettavuuden ansiosta valaistuksen ohjausjärjestelmä tarjoaa monenlaisia integrointivaihtoehtoja tunnistimille ja muille komponenteille.

SLC RF (Tvilight)

SLC PL (Powerline)

Tvilightin avulla kaupungit hyötyvät lukemattomista, älykkäistä internet-sovelluksista ja voivat hallita liikennettä, ympäristöä ja resursseja tehokkaammin. Tvilight tarjoaa kestävän langattoman tiedonsiirtoratkaisun, joka sopii vaativiinkin ympäristöihin. Verkon käyttö takaa vakaan viestintäinfrastruktuurin, joka toimii sujuvasti myös mahdollisissa vikaantumistapauksissa. Se mahdollistaa myös liiketunnistimien käytön. Verkostoituneen rakenteen ansiosta liiketiedot voidaan siirtää viipymättä muiden tietoon. Tulevaisuudessa järjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa "over-the-air" -ohjelmistopäivitykset, jota kautta esimerkiksi toimintovalikoimaa voidaa lisätä.

Powerline-tekniikan avulla voidaan käyttää nykyisiä sähköverkkoja tiedonsiirtoverkon rakentamiseen - ilman lisäkaapelointia. Tämä tekee Powerline-tekniikasta ihanteellisen ja kustannustehokkaan ratkaisun päivitettäessä valaistusjärjestelmä laaja-alaiseksi viestintäverkoksi. OSRAM tukeutuu Powerline ISO / IEC 14908 -standardiin, joka mahdollistaa eri valmistajien järjestelmäkomponenttien integroinnin.

Etusi pähkinänkuoressa:

  • Viestintä nykyisen verkkokaapeloinnin kautta (nykyinen infrastruktuuri)
  • Helppo järjestelmän laajennus
  • Energia- ja automaatioteknologian alalla todistettu tekniikka
  • Ei viestintähäiriöitä sääolosuhteiden vuoksi
  • Tietoliikenneinfrastruktuuri, joka on fyysisesti suojattu ulkopuolisilta henkilöiltä, ja soveltuu siksi turvallisuuden kannalta kriittisiin ympäristöihin

SITECO says goodbye to the OSRAM website. You are also welcome to visit us today on our own SITECO website.