Ihmiskeskeinen valaistus St. Augustinuksen sairaaloiden Muistikeskuksessa Saksan Neussissa

Keskiössä ihmiset ja heidän valaistustarpeensa

28.04.2016

St. Augustinuksen sairaaloiden (AMZ) Muistikeskus avattiin joulukuussa 2015 Saksan Neussissa. Dementiapotilaiden hoitopaikkojen lisäksi paikalla toteutetaan koulutuksia ja tehdään tutkimuksia. OSRAM toimitti Muistikeskukseen uusinta tekniikkaa edustavan valaistus- ja ohjaustekniikan, joka luo parhaat edellytykset uusille biologisesti tehokkaaseen valoon liittyville tutkimuksille.

OSRAM on usean vuoden ajalta tunnettu uraauurtavista sovelluksistaan biovaikuttavan valon alalla. Yritys on nyt toimittanut myös uudenaikaisen ihmiskeskeisen valaistusratkaisun (HCL) AMZ:n tutkimushankkeelle. Viimeisintä tekniikkaa edustavien led-valaisimien sekä e:cue:n ja Lightifyn kaltaisten ohjausjärjestelmien avulla Augustinuksen sairaaloiden muistikeskukseen kehitettiin biovaikutteinen valaistuskonsepti. Lyhyesti sanottuna ratkaisu tuottaa oikean valon oikeaan aikaan, edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä tukee vuorokausirytmiä.

Professori, tohtori Ulrich Sprick, AMZ:n päiväsairaanhoidon ylilääkäri, joka vastaa biologisesti tehokasta valoa koskevasta tutkimuksesta, kuvaili tutkimuksen olennaista sisältöä. ”OSRAM:n ohjaustekniikalla voimme tarkistaa, voimmeko tuottaa ulkotilan päivänvalon vaikutuksen myös täällä sairaalassa. Pyrimme suorittamaan yhteensä kolme tutkimusta.” Ensimmäinen tutkimusosa on omistettu hyvinvoinnin osa-alueelle. Siinä analysoidaan, mikä valon lämpötila on miellyttävintä iäkkäille ihmisille. Toisessa osassa on kyse valon vaikutusten hyödyntämisestä päivän ja yön rytmin synkronoimisessa. Kolmas tutkimus keskittyy turvallisuustekijöihin. ”Vanhoille ihmisille on erittäin tärkeää tunnistaa selkeästi tiettyjä esineitä, ja tässä apuna on korkeampi valovoima. Itse asiassa tämän vuoksi toivomme kaatumistapausten vähenevän vastaavan valovoimakkuuden ansiosta tai jopa kokonaan loppuvan”, korosti tohtori Sprick.

OSRAM Lightify -järjestelmä asennettiin potilashuoneisiin. Lightify mahdollistaa yksinkertaiset ja käyttäjäystävälliset valaistusratkaisut nykyaikaisten led-valaisimien ja ohjauskomponenttien sekä nykyisten yleisten älylaitteiden kanssa. Tämän järjestelmän eräs etu on se, että sen yksittäiset komponentit kommunikoivat langattomasti keskenään ZigBee-signaalien avulla. Käytettäessä kotitalousympäristössä kukin Lightify-käyttäjä voi ohjelmoida ja hallita valomaailmaa sovelluksen avulla. Esimerkiksi värilämpötilaa voi muokata Tunable White -toiminnolla yksilöllisesti (esim. lämmin tai kylmä valkoinen) käyttäjän toiveiden mukaisesti.

Virkistys- ja ruokailualueelle kehitettiin erilaisiin led-valaisimiin perustuva ihmiskeskeinen valaistusratkaisu (HCL). Esimerkiksi Siteco Mira -valaisimin toteutettu päivänvalokatto, jonka valkoisen sävyä voi säätää, mahdollistaa niin aktivoivat kuin rauhoittavatkin valomaailmat. Ammattimaisen e:cue-valonohjausjärjestelmän avulla valaistusta voi säätää yksilöllisesti esimerkiksi ajan tai päivämäärän mukaan, jotta päivä–yö -rytmin tukeminen on optimaalista.

Muistikeskuksen johtajat toivovat konkreettisia etuja dementian hoitoon. Usein eräs ongelmallinen dementian oire on siirtynyt päivä–yö -rytmi, koska aivot eivät käsittele valon biologista vaikutusta riittävästi, ja tämän vuoksi tarvitaan voimakkaampia valotasoja. Tavoitteena on stabilisoida päivä–yö -rytmi uudelleen: pitämällä valotaso päivällä korkeammalla aktivoiva vaihe kestää kauemmin niin, että potilaat voivat nukkua koko yön.

OSRAM Lighting Solutionsin edistykselliset valaistusratkaisut tarjoavat muistikeskuksen tiloihin oikean valon oikeaan aikaan. Tämä puolestaan luo edellytykset valon tehokkuuden arvioimiselle ja oleellisen hoidon paremmalle onnistumiselle. Muistikeskuksen näyttelytilat osoittavat sukulaisille tai muille terveydenhuoltoalan ammattilaisille, mitä nykyaikaisen valotekniikan avulla voidaan saavuttaa. Professori Sprick on vakuuttunut siitä, että vastaavia ratkaisuja tullaan tulevaisuudessa käyttämään myös muilla aloilla, kuten masennuksen hoidossa tai kipuklinikoilla.

OSRAM:n johtava projektipäällikkö Andreas Pickelein tiivistää: ”OSRAM:n ihmiskeskeiset valaistusratkaisut keskittyvät ihmisiin ja heidän valontarpeeseensa. Muistikeskukseen asentamamme kehittyneet ratkaisut tukevat päivittäisiä toimia sekä biologisen tehokkuutemme vaatimaa vuorokausirytmiä. Tämän seurauksena meillä on nyt ratkaisuja, joilla on positiivisia vaikutuksia ihmisen elimistölle ja jotka ylittävät kirkkaasti tavanomaiset visuaaliset vaikutukset.”

Augustinus (HCL)
Lähde: OSRAM
Tyyppi: jpg, 300 dpi
Lataa

SITECO says goodbye to the OSRAM website. You are also welcome to visit us today on our own SITECO website.