Tietosuojan yhteenveto

Toukokuu 2018

Henkilötietojen suojaaminen on tärkeää OSRAMille ja asianosaisille konserniyrityksille. Seuraava tietosuojaseloste antaa yleiskuvan siitä, miten tietojasi kerätään ja käsitellään. Täydelliset tiedot ovat tietosuojaselosteen yksityiskohtaisessa versiossa.

1. Rekisterinpitäjä:
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Str. 6–8
80807 München
Saksa

2. Mitä tietoja keräämme sinusta?

 • Keräämme tietokoneesi verkkotunnuksen tai IP-osoitteen, asiakkaan tiedostopyynnön (tiedostonimen ja URL- osoitteen), http-vastauskoodin ja verkkosivuston, jolta vierailusi tapahtuu.
 • Kun luot ja rekisteröit käyttäjätilin, keräämme käyttötiedot (yleensä käyttäjätunnuksen/sähköpostiosoitteen ja salasanan).
 • Käytämme evästeitä eli pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan tilapäisesti tietokoneellesi esimerkiksi ostoskoria tai OSRAM-kirjautumistunnusta varten ja jotka selaimesi tallentaa. Voit muuttaa selainasetuksiasi niin, että evästeitä ei tallenneta tai ne poistetaan verkkoistunnon päätyttyä. Lisätietoja saat evästekäytännöstämme. Siinä kerrotaan myös, miten voit vastustaa evästeiden käyttöä ja evästeiden avulla kerättyjen tietojen käyttöä anonymisoiduissa tai pseudonymisoiduissa käyttöprofiileissa.
 • Jotkut sivut sisältävät sosiaalisen median sivustojen painikkeita. Ne eivät ole suositus- tai ohjauslinkkejä. Linkki viittaa vain asianomaiseen sosiaalisen median sivustoon, eikä käyttäjätietoja välitetä eteenpäin.

3. Miten keräämme tietojasi?
Verkkosivuvierailuista saatavat tiedot kerätään automaattisesti. Muussa tapauksessa keräämme vain verkkosivustolla antamiasi tietoja tai evästeiden perusteella saatuja tietoja.

4. Mihin käytämme tietoja?

 • Teknisiin hallintotarkoituksiin ja verkkosivujen tarjoamiseen
 • Mainonnassa ja markkinatutkimuksissa käytettävien pseudonymisoitujen käyttöprofiilien luomiseen, ellet halua vastustaa tätä
 • Oikeudellisissa yhteyksissä: väärinkäytösten havaitsemiseen ja vianmääritykseen

5. Tietojen siirtäminen
Jos olet antanut suostumuksesi tai meillä on muuten lailliset valtuudet, siirrämme henkilötietojasi tarvittaessa OSRAMin konserniyrityksille tai palveluntarjoajille (esim. hosting, markkinointi, jälleenmyyjät) yllä mainittuihin tarkoituksiin.

Jos vastaanottajat sijaitsevat maissa, joissa tietosuojan taso ei ole riittävä, OSRAMilla on käytössään toimenpiteitä, joilla varmistetaan asianmukainen ja riittävä henkilötietojen suojaaminen muilla tavoin. Mikäli tietoja luovutetaan

 • näissä maissa sijaitseville konserniyhtiöille, varmistamme, että ne ovat allekirjoittaneet henkilötietojen suojaa koskevat sitovat yrityssäännöt (Binding Corporate Rules, BCR) ja noudattavat niitä. Tiedot OSRAMin BCR- säännöistä ovat sivun yläreunassa näkyvässä PDF-tiedostossa.
 • näissä maissa sijaitseville konsernin ulkopuolisille vastaanottajille, lähetämme tiedot ainoastaan silloin, kun (i) ne ovat OSRAMin kanssa tehtyjä EU:n vakiomuotoisia sopimusehtoja tai (ii) ne on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyllä, jos vastaanottajat sijaitsevat Yhdysvalloissa.

6. Mitä oikeuksia sinulla on?

 • Ilmoittaminen
 • Poistaminen
 • Oikaisu
 • Vastustaminen

Voit lähettää kysymyksesi OSRAM GmbH:n tietosuojavastaavalle postitse tai kysymyslomakkeella.

Tämä tietosuojaseloste päivitetään aika ajoin. Uusimman päivityksen päivämäärä on tämän ilmoituksen alussa.

Tietosuojaseloste (yksityiskohtainen)

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten OSRAM ja sen tytäryhtiöt (yhdessä OSRAM) käyttävät henkilötietojasi, mitä toimenpiteitä toteutamme tietojesi suojaamiseksi ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen.

Johdanto

Henkilötietojen suojaaminen on OSRAMille tärkeää. Käsittelemme sen vuoksi henkilötietojasi Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, jotta voimme varmistaa henkilötietojen suojan ja tietoturvan.

Yleisen tietosuoja-asetuksen, jäsenvaltioiden muiden kansallisten tietosuojalakien ja muiden tietosuojamääräysten mukainen rekisterinpitäjä on OSRAM GmbH.

Edustajat: Olaf Berlien, Ingo Bank ja Stefan Kampmann

Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
Saksa

 • Puhelin: +49 89 6213-0
 • Faksi: +49 89 6213-2020
 • Sähköposti: contact@osram.com
 • Internet: www.osram.com, www.osram.de
 • Tietosuojavastaavan yhteystiedot: privacy@osram.com

Yksittäisissä tapauksissa myös tytäryhtiöt voivat olla rekisterinpitäjiä yksin tai yhdessä OSRAM GmbH:n kanssa. Tytäryhtiöiden yhteystiedot löytyvät luettelosta.

OSRAM kerää ja käyttää käyttäjien henkilötietoja pääsääntöisesti vain siinä määrin kuin se on tarpeen toimivan verkkosivuston tarjoamiseksi.

Mikäli saamme rekisteröidyltä henkilötietojen käsittelyyn suostumuksen, oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Kun henkilötietojasi käsitellään sinun ja OSRAMin välisen sopimuksen noudattamista varten, oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tämä koskee myös sellaisia käsittelytoimia, joita tarvitaan sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Kun henkilötietojen käsittely on tarpeen OSRAMiin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Siinä tapauksessa, että käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.

Jos käsittely on tarpeen OSRAMin tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja jos henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja - vapautesi eivät syrjäytä OSRAMin tai kolmannen osapuolen etuja, oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai niiden käyttö estetään heti, kun niiden säilyttämisen tarkoitus ei ole enää voimassa. Henkilötietoja voidaan säilyttää lisäksi myös, jos eurooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä on säätänyt siitä EU:n asetuksissa, laeissa tai muissa määräyksissä, joita sovelletaan OSRAMiin. Tiedot poistetaan tai niiden käyttö estetään myös silloin, kun edellä mainittujen määräysten mukainen säilytysaika päättyy, jollei tietojen jatkosäilytys ole välttämätöntä sopimuksen tekemisen tai noudattamisen kannalta.

1. Tietojen keräämisen laajuus
Jokaisella verkkosivujemme käyntikerralla kerätään automaattisesti tietoja käytetyn tietokoneen järjestelmästä.

Tässä yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

 • Käytössä oleva selaintyyppi ja -versio
 • Käyttäjän käyttöjärjestelmä
 • Käyttäjän Internet-palveluntarjoaja
 • Käyttäjän IP-osoite
 • Käytön päivämäärä ja kellonaika
 • Verkkosivustot, joilta käyttäjän järjestelmä siirtyy sivustollemme
 • Verkkosivustot, joille käyttäjän järjestelmä siirtyy sivustomme kautta

Nämä tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin. Näiden tietojen kanssa ei tallenneta muita käyttäjän henkilötietoja.

2. Tietojen käsittelyn oikeusperusta
Tietojen (ja lokitiedostojen) tilapäisen tallentamisen oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
IP-osoitteen tilapäinen tallentaminen järjestelmän kautta on välttämätöntä, jotta verkkosivusto voidaan toimittaa käyttäjän tietokoneelle. Tätä varten käyttäjän IP-osoite on tallennettava istunnon ajaksi.

Tiedot tallennetaan lokitiedostoihin verkkosivuston toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi tietoja käytetään verkkosivuston optimointiin ja tietoteknisten järjestelmien turvallisuuden varmistamiseen. Tässä yhteydessä tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Tähän tarkoitukseen sovelletaan myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaista oikeutettua etua.

4. Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita niiden keräämistarkoituksen täyttämiseen. Kun tietojen keräämistarkoitus on verkkosivuston tarjoaminen, tarkoitus on täytetty istunnon päätyttyä.

5. Vastustamismahdollisuus
Tietojen keruu verkkosivuston tarjoamista varten ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on tarpeen verkkosivuston toiminnan kannalta. Käyttäjällä ei siis ole mahdollisuutta vastustaa sitä.

1. Tietojen keräämisen laajuus
Kun tietoja käsitellään uutiskirjeiden lähettämistä varten, tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeen lähettämiseen.

 • a) Uutiskirje lähetetään käyttäjän verkkosivustolla tekemän valinnan perusteella:

sivustollamme on mahdollisuus tilata maksuton uutiskirje. Tällöin meille lähetetään käyttäjän syöttämät tiedot, jotka hän on antanut tilatessaan uutiskirjeen.

Tässä yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

 • Sähköpostiosoite
 • Sukunimi, etunimi (valinnainen)
 • Titteli
 • Kieli/maa
 • Rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika

Tietojen käsittelyä varten sinulta pyydetään suostumus tietojen käsittelyyn ja viitataan tähän tietosuojaselosteeseen.

 • b) Uutiskirje lähetetään OSRAM-jälleenmyyjän kautta.

Jos olet yhteydessä OSRAM-jälleenmyyjään, hän pyytää sinua antamaan yhteystietosi tiedotteiden ja uutiskirjeen lähettämistä varten. Tässä yhteydessä voidaan tallentaa seuraavat yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite, nimi, etunimi (valinnainen). Tässä saatua sähköpostiosoitettasi voidaan käyttää uutiskirjeen lähettämiseen. Tällöin uutiskirjeen kautta lähetetään ainoastaan samankaltaisia tuotteita tai palveluja koskevaa suoramainontaa.

2. Tietojen käsittelyn oikeusperusta
Sen jälkeen kun käyttäjä on tilannut uutiskirjeen, tietojen käsittelyn oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Sen jälkeen, kun jälleenmyyjän edustaja on antanut tiedot, uutiskirjeen lähettämisen oikeusperustana on Saksan UWG-lain 7 pykälän 3 momentti.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjän sähköpostiosoitteen keräämisen tarkoitus on uutiskirjeen toimittaminen.

Rekisteröintimenettelyn yhteydessä kerätään myös muita henkilötietoja palveluiden tai käytetyn sähköpostiosoitteen väärinkäytön estämiseksi.

4. Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita niiden keräämistarkoituksen täyttämiseen. Käyttäjän sähköpostiosoitetta säilytetään niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on aktiivinen.

5. Vastustamismahdollisuus
Käyttäjä voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa. Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki tätä varten.

1. Tietojen keräämisen laajuus
Käyttäjien on mahdollista rekisteröityä verkkosivustollemme antamalla tiettyjä henkilötietoja. Tiedot syötetään lomakkeelle, lähetetään meille ja tallennetaan. Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.

Tässä yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

 • Sähköpostiosoite
 • Nimi, etunimi (valinnainen)
 • Titteli
 • Kieli/maa
 • Rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika

Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjältä pyydetään suostumus näiden tietojen käsittelyyn.

2. Tietojen käsittelyn oikeusperusta
Kun käyttäjä on antanut suostumuksensa, tietojen käsittelyn oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Kun rekisteröinnin tarkoituksena on sopimuksen täytäntöönpano tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen, tietojen käsittelyn oikeusperustana on lisäksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

 • a) tiettyjen sisältöjen ja palvelujen tarjoaminen verkkosivustollamme
 • b) käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen noudattaminen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittaminen

4. Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita niiden keräämistarkoituksen täyttämiseen.

Tämä koskee rekisteröinnin aikana kerättyjä tietoja, kun verkkosivustollamme tehty rekisteröinti peruutetaan tai sitä muutetaan.

Jos rekisteröinnin tarkoituksena on sopimuksen täytäntöönpano tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen, tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita sopimuksen toteuttamiseen.

Sopimusosapuolen henkilötietojen säilytys voi olla tarpeen vielä sopimuksen tekemisen jälkeenkin sopimuksen tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi

5. Vastustamismahdollisuus
Käyttäjällä on aina mahdollisuus peruuttaa rekisteröinti. Voit pyytää tallennettujen tietojen muuttamista tai poistamista milloin tahansa.

Kun rekisteröinnin tarkoituksena on sopimuksen noudattaminen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittaminen, tiedot on mahdollista poistaa ennen määräaikaa vain, jos sopimukselliset tai lakisääteiset velvoitteet sallivat poistamisen.

1. Tietojen keräämisen laajuus
Verkkosivustollamme on yhteydenottolomake, jota voidaan käyttää sähköiseen yhteydenottoon. Jos käyttäjä valitsee tämän vaihtoehdon, lomakkeelle syötetyt tiedot lähetetään meille ja tallennetaan. Tietoja käytetään yksinomaan keskustelun käsittelemiseen. Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.

Tässä yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

 • Sähköpostiosoite
 • Nimi, etunimi (valinnainen)
 • Titteli
 • Kieli/maa
 • Rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika

Sinulta pyydetään suostumus tietojen käsittelyyn ja viitataan tähän tietosuojailmoitukseen.

Voit ottaa meihin yhteyttä myös sähköpostitse käyttämällä ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta. Tällöin sähköpostitse lähetetyt henkilötietosi tallennetaan.

2. Tietojen käsittelyn oikeusperusta
Kun käyttäjä on antanut suostumuksensa, tietojen käsittelyn oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Sähköpostin lähettämisen yhteydessä toimitettujen tietojen käsittelyn oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Jos sähköpostiyhteydenoton tavoite on sopimuksen tekeminen, tietojen käsittelyn oikeusperustana on lisäksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Lomakkeella annettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ainoastaan yhteydenoton käsittely. Jos yhteydenotto tehdään sähköpostitse, tietojen käsittelyssä sovelletaan myös tarvittavaa oikeutettua etua.

Muiden käsiteltävien henkilötietojen tarkoituksena on estää yhteyslomakkeen väärinkäyttö ja varmistaa tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuus.

4. Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita niiden keräämistarkoituksen täyttämiseen. Näin on yleensä silloin, kun keskustelu on päättynyt. Keskustelu päättyy, kun olosuhteiden perusteella voidaan todeta asian olevan lopullisesti selvitetty.

5. Vastustamismahdollisuus
Käyttäjänä voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, voit vastustaa henkilötietojesi säilytystä milloin tahansa. Tällaisessa tapauksessa keskustelua ei voida jatkaa.

Tällöin poistetaan kaikki yhteydenoton aikana tallennetut henkilötiedot.

1. Tietojen keräämisen laajuus
Jos osakkeenomistaja on valtuuttanut sinut osallistumaan osakkeenomistajien kokoukseen, keräämme ainoastaan kutsun ja kutsukorttien lähettämiseen tarvittavat tiedot, kuten valtuutetun nimen, etunimen ja osoitteen.

2. Tietojen käsittelyn oikeusperusta
Valtuutuksen yhteydessä tapahtuvan tietojen käsittelyn oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ainoastaan osakkeenomistajien kokoukseen osallistumisen käsittely.

4. Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita niiden keräämistarkoituksen täyttämiseen. Näin on yleensä silloin, kun osakkeenomistajien kokoukselle asetetut pörssiyrityksiä koskevan lainsäädännön alaiset vaatimukset ovat päättyneet.

5. Vastustamismahdollisuus
Valtuutettu voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ottamalla meihin yhteyttä edellä mainittuun osoitteeseen. Poistamme valtuutetun tiedot heti, kun pörssiyrityksiä koskevan lainsäädännön alaiset velvollisuutemme on täytetty.

Käytämme joidenkin tietojesi käsittelyyn tähän erikoistuneita palveluntarjoajia. Valitsemme palveluntarjoajat huolella ja valvomme niitä säännöllisesti. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja vain meidän toimeksiannostamme ja ohjeidemme mukaisesti asianmukaisten tietojenkäsittelysopimusten perusteella.

Tietojasi käsitellään osittain myös Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa maissa, joissa tietosuojan taso voi yleisesti ottaen olla alempi kuin Euroopassa. Tällaisissa tapauksissa varmistamme esimerkiksi sopimusosapuoltemme kanssa tehdyillä sopimuksilla, että tietojesi suojaus on riittävä (kopio saatavana pyynnöstä) tai pyydämme tähän nimenomaista suostumustasi.

Jos henkilötietojasi käsitellään, olet yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisteröity ja sinulla on seuraavat oikeudet rekisterinpitäjää kohtaan:

1. Ilmoittamisoikeus
Voit pyytää OSRAMilta vahvistuksen siitä, käsitelläänkö meillä sinua koskevia henkilötietoja

Jos käsittelyä tehdään, voit pyytää rekisterinpitäjää toimittamaan seuraavat tiedot:

 • tarkoitukset, jota varten henkilötietoja käsitellää
 • käsiteltävien henkilötietojen ryhmät
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille sinua koskevat henkilötiedot on luovutettu tai edelleen luovutetaan
 • henkilötietojen suunniteltu säilytysaika, tai jos tätä tietoa ei ole saatavilla, säilytysajan määrittämisperusteet
 • oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista, oikeus rajoittaa rekisterinpitäjän toteuttamaa tietojen käsittelyä tai oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen lähteestä, jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä
 • automaattisen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle
 • siirretäänkö sinua koskevia henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja mitkä 46 artiklassa tarkoitetuista asianmukaisista suojatoimista ovat käytössä.

Kun tietoja käsitellään tieteellisiä, historiallisia tai tilastollisia tutkimustarkoituksia varten, ilmoittamisoikeutta voidaan rajoittaa, jos se todennäköisesti estää tutkimus- tai tilastointitarkoitusten toteuttamisen tai vaikeuttaa sitä suuresti ja jos rajoittaminen on tarpeen tutkimus- tai tilastointitarkoitusten toteuttamiseksi.

2. Oikeus pyytää tietojen oikaisua
Sinulla on oikeus pyytää OSRAMia oikaisemaan ja/tai täydentämään tietoja, jos käsitellyt henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia. OSRAM tekee korjaukset viipymättä.

3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Voit pyytää rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä seuraavin edellytyksin:

 • kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai
 • olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Jos sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, niitä saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan sinun suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tahi toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Jos käsittelyä on rajoitettu edellä mainittujen edellytysten mukaisesti, OSRAM tekee sinulle ilmoituksen, ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus poistetaan.

4. Oikeus tietojen poistamiseen
Voit vaatia OSRAMia poistamaan henkilötietosi välittömästi, jos jokin seuraavista pitää paikkansa:

 • sinua koskevat henkilötiedot eivät enää ole välttämättömiä tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muulla tavoin käsitelty
 • peruutat suostumuksesi, johon käsittely on perustunut EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • vastustat käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan nojalla
 • sinua koskevia henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • sinua koskevat henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
 • sinua koskevat henkilötiedot on kerätty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä (lapselta pyydettävä suostumus).

5. Oikeus tulla unohdetuksi
Jos OSRAM on julkistanut sinua koskevat henkilötiedot ja jos OSRAM on velvollinen poistamaan ne kohdassa 4 mainittujen edellytysten nojalla, OSRAM toteuttaa käytettävissä olevan tekniikan ja toteuttamiskustannusten kannalta kohtuulliset toimenpiteet ilmoittaakseen tietojen jatkokäsittelystä vastaaville rekisterinpitäjille, että olet pyytänyt kaikkien henkilötietoihisi liittyvien linkkien poistamista.

6. Poistamisoikeutta koskevat poikkeukset
Tietojen poistamisoikeutta ei ole, jos käsittely on tarpeen

 • sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi
 • rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten
 • kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti
 • yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos a alakohdassa tarkoitettu oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti tai
 • oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

7. Oikeus tiedottamiseen
Jos olet käyttänyt oikeutta pyytää OSRAMilta tietojen oikaisua, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista, ilmoitamme oikaisusta, poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta kaikille vastaanottajille, joille olet antanut henkilötietosi, ellei tämä osoittaudu mahdottomaksi tai edellytä kohtuutonta vaivannäköä. Lähetämme vastaanottajat tiedoksesi pyynnöstä.

8. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut OSRAMille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos

 • käsittely perustuu suostumukseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja
 • käsittely suoritetaan automaattisesti.

Lisäksi sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot siirrettyä suoraan OSRAMilta toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Tämä ei saa vaikuttaa muiden henkilöiden vapauksiin ja oikeuksiin.

Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

9. Vastustamisoikeus
Sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Tämän seurauksena OSRAM ei enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi..

Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Jos vastustat sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sinulla on oikeus vastustaa myös sitä.

Vastustamisoikeutta voidaan rajoittaa, jos se todennäköisesti estää tutkimus- tai tilastointitarkoitusten toteuttamisen tai vaikeuttaa sitä suuresti ja jos rajoittaminen on tarpeen tutkimus- tai tilastointitarkoitusten toteuttamiseksi.

10. Oikeus peruuttaa tietosuojalainsäädäntöön perustuva suostumusilmoitus
Sinulla on oikeus peruuttaa tietosuojalainsäädäntöön perustuva suostumusilmoituksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

11. Automaattinen päätöksenteko yksittäistapauksissa, mukaan lukien profilointi
Sinulla on oikeus olla joutumatta yksinomaan automaattisen tietojenkäsittelyn, mukaan lukien profiloinnin, perusteella tehdyn päätöksen kohteeksi, josta sinulle aiheutuu oikeudellisia vaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla merkittävällä tavalla. Tätä ei sovelleta, jos päätös

 • (1) on välttämätöntä sinun ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten
 • (2) on sallittu rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä ja jos lainsäädäntö sisältää asianmukaiset toimenpiteet oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi tai
 • (3) tehdään nimenomaisen suostumuksesi perusteella.

Edellä kohdassa 1 ja 3 tarkoitetuissa tapauksissa OSRAM toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantasi ja riitauttaa päätös.

Jos nämä päätökset perustuvat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, yllä mainittuja poikkeuksia sovelletaan vain, jos kyseessä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohdan mukainen tilanne ja asianmukaiset toimenpiteet oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi on toteutettu.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.

Lisätietoja sekä tietoja näistä oikeuksista on saatavilla Euroopan komission EU:n kansalaisen oikeudet -verkkosivustolla.