Kestävä kehitys OSRAMilla

Kestävä kehitys OSRAMilla

Ratkaisuntarjoajana tuotteille ja järjestelmille, perustamme strategiset päätöksemme kokonaisvaltaiselle ja yhdennetyillä konsepteille huomioon ottaen kaikki kestävän kehityksen kolme pilaria – talous, ympäristö, yhteiskunta – mikä luo rajat kaikille ajatuksillemme ja toiminnallemme.

Tehtävämme
Tarjoamme pääsidosryhmillemme kattavan ja läpinäkyvän kuvan OSRAMin asemasta, mitä kestävään kehitykseen tulee, tunnustettuna ja luotettavana kumppanina,tukee kestävää kehitystä valaistusalalla ja sen ulkopuolellakin.

Yleiskuva

 • Yhdellä silmäyksellä
 • Historia
 • Kestävyyden hallinnointi

Strateginen fokus

 • Johdanto - Kestävä kehitys OSRAMilla
 • Sidosryhmän vuoropuhelu

Taloudellinen

 • Yrityshallinto
 • Sisäinen tarkastus
 • Innovoinnin hallinta
 • Toimittajahallinta  
 • Riskienhallinta
 • Asiakassuhteiden hallinta
 • Laadunhallinta

Ympäristöllinen

 • Ympäristöasioiden hallinta
 • Ilmastostrategia
 • Vesivarojen hallinta
 • Toiminnallinen Ekotehokkuus
 • Ympäristöasioiden raportointi  
 • Tuotteen elinkaaren hallinnointi
 • Kierrätys  

Sosiaalinen

 • Työterveyshuolto ja työturvallisuus
 • Sosiaalinen raportointi
 • Kykyjen etsintä
 • Työvoiman käytännöt
 • Moninaisuus
 • Oppi ja kehitys
 • yritysten yhteiskuntavastuu
 • Off-Grid -valaistus

Rikkoutuneen lampun käsittely

Mitä tehdä kun elohopeaa sisältävä lamppu rikkoutuu.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa?
Ota yhteyttä meihin:
© 2017, OSRAM GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.
LED Floater Headline